Experiències Internacionals

Estudi realitzat per Esade que recull les millors iniciatives internacionals de recolzament a l’emprenedoria social més destacables en els aspectes de formació, assessorament, finançament, innovació, xarxes i difusió així com iniciatives de suport integral.
Resultat de la investigació realitzada per UpSocial que identifica innovacions socials exitoses que afronten reptes de salut, integració laboral, creació d’ocupació, serveis socials essencials i competències pel mercat de treball.