Històries

Nou projectes enfocats a la resolució de tres reptes: la cura del medi ambient, la generació d'oportunitats i de llocs de treball inclusius i l'arrelament al territori.

Darrer post

Maravillas Rojo, que ha coordinat el Programa @EmprenSocial, fa un balanç de la trajectòria d'un programa que ha volgut donar visibilitat i dinamitzar l'emprenedoria social a Catalunya.

Experiències
Negocis pensats per ajudar
Reportatge del programa Valor Afegit de TV3
Experiències
ANIA Interiorisme adaptat
Millora la qualitat de vida de persones amb dificultats d'autonomia o mobilitat
Experiències 2013
Verdallar