Reflexions i resultats després de quatre primeres edicions del Programa d’Emprenedoria Social de “la Caixa”

Post de Francesc VenturaDirector del Programa d'Emprenedoria Social de la Fundació “la Caixa”

El programa d’Emprenedoria Social de “la Caixa” té l’objectiu de  donar suport a empreses socials en fase llavor que vulguin aconseguir un impacte social, concretament a persones o entitats socials que volen aconseguir una transformació o un impacte social mitjançant una activitat empresarial econòmica i mediambientalment sostenible.

Des de que vam iniciar el programa el 2012 s’han seleccionat, a raó de 20 empreses socials per any, un total de 80 empreses socials, d’un total de 1.198 sol·licituds rebudes en les quatre edicions. 

En aquests quatre anys, s’ha anat ampliant i diversificant el nombre de sectors professionals en els que estan operant els emprenedors socials seleccionats en el programa. Així, si en les 3 primeres convocatòries al voltant d’un 40-50% de les empreses socials pertanyien al sector de l’agricultura ecològica o transformació d’aquests productes, en la quarta convocatòria la presència d’aquest sector s’ha reduït significativament i ens trobem amb la presència de nous sectors d’activitat, com pot ser el del desenvolupament d’aplicacions tecnològiques per a l`àmbit sòcio-sanitari.  Està creixent en el programa, any a any, les propostes d’empreses socials de nova creació i les empreses socials amb un recorregut inferior a 3 anys. De fet, el programa s’adreça a aquests dos perfils d’emprenedors, així com a les entitats socials busquen la seva sostenibilitat a través de la transformació a empresa social, posant en marxa una línia de negoci que els aporti viabilitat econòmica tot mantenint al mateix temps el seu impacte social.

El Programa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social ”la Caixa” es va plantejar amb la següent finalitat:

  • Incrementar l’impacte social de les empreses socials de nova creació.
  • Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.
  • Augmentar les probabilitats d’èxit dels projectes dels emprenedors.
  • Accelerar la consolidació d’empreses socials de nova creació.
  • Fer conèixer a la societat els nous emprenedors socials per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’aquest tipus d’empreses.

Per afavorir el progrés i l’èxit de les empreses socials, el programa de l’Obra Social els ofereix el següent:

  • Suport econòmic: una ajuda de fins a 25.000 euros per finançar les primeres despeses a què ha de fer front un projecte llavor,
  • Formació a mida: els emprenedors socials es beneficien d’una formació en gestió empresarial  impartida per l’escola de negocis IESE Business School.
  • Acompanyament gerencial: durant un any, l’Obra Social ”la Caixa” proporciona un mentor professional que acompanya l’emprenedor en la presa de decisions, identificant riscos, amenaces i oportunitats des d’una visió externa, i facilitant-li una xarxa de contactes per assegurar la continuïtat de la iniciativa. A més, també hi ha un acompanyament des de la Fundació Uria, que ofereix als emprenedors socials un assessorament jurídic-laboral a través d’advocats del despatx Uria Menéndez.
  • Treball en xarxa: formaran part de la Xarxa d’Emprenedors Socials de ”la Caixa”, cosa que els permetrà conèixer altres realitats i crear oportunitats d’aprenentatge, de col·laboració i de negoci. També podran participar en diferents activitats destinades a millorar els projectes seleccionats.

Increment de la taxa de supervivència

Hem fet una anàlisi de l’impacte aconseguit per les empreses seleccionades els anys 2012, 13 i 14, a tancament de l’exercici 2014. Aquest estudi inclou la situació de 49 empreses, perquè de les 60 potencials en aquests 3 anys, 4 empreses han desaparegut, 1 va renunciar voluntàriament a seguir el programa i 6 es trobaven a finals del 2014 en fase de constitució o primer desplegament del seu pla de negoci, i  no havien generat encara activitat durant el 2014. El balanç d’aquests tres primers anys és encoratjador. Així, mentre que segons l’Institut Nacional d’Estadística la taxa de supervivència de les empreses a un any de la seva creació és del 79,1 %, a dos anys del 67,4 % i a tres anys del 61,7 %, al tancament de l’any 2014 les empreses socials que han estat seleccionades en el programa de l’Obra Social els anys 2012, 13 i 14 presentaven un índex de supervivència del 93%. És rellevant també que el 55% d’aquestes empreses socials havia donat beneficis al tancament de 2014. Els ingressos totals d’aquestes 49 empreses, totes elles seleccionades en situació llavor, pugen a 5.500.000 euros, de forma que la mitjana de 112.000 euros per empresa social ha crescut un 32% respecte a la mitjana que hi havia en el 2013.

Llocs de treball creats

Un dels impactes socials més habituals entre totes aquestes empreses és la generació de llocs de treball. Entre les 49 empreses constituïdes que ja estaven operant al tancament de l’exercici 2014 havien creat 424 llocs de treball, dels quals 227 corresponen a persones en situació vulnerable, ja sigui per discapacitat física, psíquica o mental, ja sigui per algun altre factor o risc d’exclusió. Aquestes dades representen una mitjana de 4,6 llocs de treball d’inserció per empresa. També sabem que el 89% dels treballadors d’inserció contractats durant el 2014 estaven desocupats o en l’economia submergida, i en acabar el 2014 el 67% seguien treballant en l’empresa social, el 9 % ho feien en una empresa ordinària, i el 21% tornaven a estar en una situació d’atur.

En el grup d’empreses que van participar, n’hi havia 20 que en la seva activitat oferien formació laboral per a persones en situació d’atur i tenien a més algun o diversos factors d’exclusió . A final del 2014, de les 555 persones formades aquell any, un 42% havien trobat feina i un 6% havien retornat al sistema educatiu.

Impacte mediambiental

Aquestes empreses han aportat també a la societat un impacte medio-ambiental rellevant. Així, les empreses socials del programa que estan en el sector de l’agricultura han produït un total de 52.854 Kg de fruita o hortalisses ecològiques, en les 62 hectàrees que estan cultivant. Gràcies també al programa s’han transformat 26.202 kg  de fruita malbaratada i s’han netejat 30 hectàrees de bosc contribuint així a la prevenció d’incendis. El grup d’empreses que es dedica específicament al reciclatge han d’oli han reciclat 570.330 litres d’oli vegetal, evitant d’aquesta manera la contaminació de 570,000 litres d’aigua.

Per últim, hem confirmat que les empreses socials estan molt poc capitalitzades de forma que la major part del seu finançament procedeix de crèdits i subvencions, la qual cosa ratifica la necessitat de crear fons de capital risc per a empreses socials, per tal de maximitzar el seu impacte .

Cinquena convocatòria

El programa d'Emprenedoria Social "la Caixa" respon anualment a les necessitats no resoltes que les entitats i persones detecten en el seu entorn, tot donant resposta a les necessitats de cada moment i territori mitjançant un model autosostenible.

Aquest any 2015 engeguem la cinquena convocatòria, que ens ha de conduir a un total de 100 empreses participants. La convocatòria està oberta fins el 21 d’octubre.

 

Afegeix un nou comentari